Tips Temuduga Tips Temuduga Pegawai Pemulihan Perubatan Gred U41

Temuduga Pegawai Pemulihan Perubatan (Pendengaran/Pertuturan/Carakerja/Anggota) U41

INFO RINGKAS PEGAWAI PEMULIHAN PERUBATAN (PENDENGARAN/PERTUTURAN/CARAKERJA/ANGGOTA)

Pegawai Pemulihan Perubatan (Pendengaran/Pertuturan/Carakerja/Anggota) U41 mempunyai peranan dan tanggugjawab berlainan seperti yang dikelaskan di bawah.

TEMUDUGA PEGAWAI PEMULIHAN PERUBATAN (PENDENGARAN/PERTUTURAN/CARAKERJA/ANGGOTA) U41

Temuduga Pegawai Pemulihan Perubatan (Pendengaran/Pertuturan/Carakerja/Anggota) Gred U41 antara proses temuduga kerja kerajaan yang mencabar kemahiran berfikir calon terlibat dari segi lontaran idea menjawab dan sebagainya. Berikut merupakan info jawatan, peranan dan tugas seorang Pegawai Pemulihan Perubatan (Pendengaran/Pertuturan/Carakerja/Anggota) Gred U41.

Untuk lulus temuduga Pegawai Pemulihan Perubatan (Pendengaran/Pertuturan/Carakerja/Anggota) U41, calon terlibat perlulah melakukan persediaan rapi aspek fizikal dan mental. Sebaik persediaan adalah mempersiapkan diri anda dengan ilmu berkaitan kerjaya pilihan anda.

Berikut merupakan maklumat penting mengenai kerjaya Pegawai Pemulihan Perubatan (Pendengaran/Pertuturan/Carakerja/Anggota) dan bagaimana anda boleh mendapatkan panduan temuduga kerja kerajaan sebagai persediaan temuduga anda.

INFO LENGKAP KERJAYA PEGAWAI PEMULIHAN PERUBATAN (PENDENGARAN/PERTUTURAN/CARAKERJA/ANGGOTA) U41

Pegawai Pemulihan Perubatan (Pendengaran/Pertuturan/Carakerja/Anggota) U41 merupakan jawatan yang terletak di bawah kumpulan Pengurusan dan Professional. Seorang Pegawai Pemulihan Perubatan (Pendengaran/Pertuturan/Carakerja/Anggota) Gred U41 akan berkhidmat di Agensi Dietetik Kebangsaan.

SYARAT LANTIKAN PEGAWAI PEMULIHAN PERUBATAN (PENDENGARAN/PERTUTURAN/CARAKERJA/ANGGOTA) U41

Di Malaysia, untuk menjadi seorang Pegawai Pemulihan Perubatan (Pendengaran/Pertuturan/Carakerja/Anggota) Gred U41 calon perlulah mempunyai cukup syarat kelayakan yang telah ditetapkan. Antara syarat utama yang telah ditetapkan adalah seperti berikut:

 • Ijazah Sarjana Muda Kepujian dalam bidang Pemulihan Perubatan yang berkaitan yang diiktiraf oleh Kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan;
  [ Gaji Permulaan : RM2,260.00 ] dan
 • lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.

Syarat Peningkatan Secara Lantikan (PSL):

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Jurupulih Perubatan (Pendengaran/Pertuturan/Carakerja/Anggota) adalah layak dipertimbangkan oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk PSL ke jawatan Pegawai Pemulihan Perubatan (Pendengaran/Pertuturan/Carakerja/Anggota) Gred U41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:

 • mempunyai kelayakan di atas; dan
 • Lulus Peperiksaan Khas
 • berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Bidang-bidang Yang Dipertimbangkan

 • Pegawai Pemulihan Perubatan (Pendengaran)
  – Audiologi
 • Pegawai Pemulihan Perubatan (Pertuturan)
  – Sains Pertuturan
 • Pegawai Pemulihan Perubatan (Anggota)
  – Pemulihan Anggota (Applied Rehabilitation)
  – Fisioterapi
 • Pegawai Pemulihan Perubatan (Cara Kerja)
  Occupational Therapy (Pulih Cara Kerja)

TUGAS SEORANG PEGAWAI PEMULIHAN PERUBATAN (PENDENGARAN/PERTUTURAN/CARAKERJA/ANGGOTA) GRED U41

Berdasarkan deskripsi tugas yang dikeluarkan oleh pihak SPA Malaysia. Seorang Pegawai Pemulihan Perubatan (Pendengaran/Pertuturan/Carakerja/Anggota) U41 mempunyai tanggungjawab seperti berikut;

Pegawai Pemulihan Perubatan (Pendengaran)

 • Pegawai Pemulihan Perubatan (Pendengaran) bertanggungjawab menjalankan ujian-ujian diagnostik audiologi yang lengkap untuk menilai tahap pendengaran pesakit serta memberi nasihat, khidmat kaunseling dan terapi serta menyelenggara program rehabilitasi.

Pegawai Pemulihan Perubatan (Pertuturan)

 • Pegawai Pemulihan Perubatan (Pertuturan) bertanggungjawab menjalankan pemulihan dan rehabilitasi masalah komunikasi, kelancaran bertutur, masalah suara serta memberi khidmat kaunseling.

Pegawai Pemulihan Perubatan (Carakerja)

 • memberi perkhidmatan fisioterapi berjadual dan tugas gentian yang komprehensif kepada pesakit luar dan dalam wad yang diperlukan berlandaskan “Piawaian Amalan Fisioterapi” merangkumi:
  – menjalankan penilaian terperinci
  – mengenal pasti masalah-masalah
  – merangka program rawatan yang bertepatan
  – melakukan evaluasi/modifikasi rawatan dari semasa ke semasa
  – memberi maklum balas pesakit kepada doktor yang merujuk
 • mendokumentasi dan menyimpan maklumat mengenai perawatan fisioterapi secara terperinci iaitu: – merekod maklumat penilaian dan perawatan pesakit di dalam borang menggunakan sistem “Problem Oriented Medical Record”
  – merekod bilangan pesakit dan rawatan di dalam buku rekod statistik harian
  – menyediakan statistik perawatan/bilangan pesakit bulanan mengikut disiplin dan modality rawatan mengikut keperluan sistem maklumat perawatan perubatan
 • mengambil bahagian yang proaktif di dalam rondaan wad dan mesyuarat klinikal khusus
 • merancang melaksanakan program pendidikan pesakit dan promosi kesihatan
 • memberi “supportive counseling” kepada pesakit dan penjaga
 • menyelia dan memberi bimbingan kepada pelatih fisioterapi dari Koleh Fisioterapi dan lain-lain institusi semasa penempatan klinikal
 • melibatkan diri di dalam sesi program “Continuos Professional Development” di peringkat Jabatan dan Hospital
 • membantu dan melibatkan diri secara terus di dalam program penyelidikan
 • Tugas Lain: Melaksanakan kerja-kerja yang diarahkan oleh Ketua Jabatan

Pegawai Pemulihan Perubatan (Anggota)

 • menjalankan penilaian tahap kondisi/kecederaan pesakit dan ketidakupayaan (disability) yang mengganggu kefungsiannya
 • berhubung dengan anggota profesional kesihatan lain dan merancang aktiviti rawatan pemulihan pesakit
 • menggalakkan pesakit berdikari dalam aktiviti seharian termasuklah mobility, penjagaan diri dan aktiviti kerohanian
 • menjalankan lawatan ke rumah/tempat kerja/sekolah untuk memastikan pesakit dapat berfungsi dengan optima
 • memberikan program pendidikan kepada pesakit dan keluarga mereka sebagai langkah pencegahan komplikasi dandisability serta pengekalan tahap optima kefungsian pesakit
 • memberikan sokongan psikologi untuk memotivasikan pesakit
 • mengambil bahagian dalam konferens kes pesakit bagi membincangkan tahap kemajuan pesakit
 • menjalankan aktiviti kembalian pesakit ke pekerjaan (work resettlement) seperti latihan vokasional, terapi industri, bengkel terlindung dan penempatan kerja
 • menjalankan aktiviti kembalian pesakit ke rumah (home resettlement) termasuklah mencadangkan pengubahsuaian, susun atur perabut dan sebagainya
 • menjalankan latihan skil sosial untuk meningkatkan kebolehan pesakit berinteraksi di dalam komuniti
 • menggalakkan pesakit mengambil bahagian dalam aktiviti senggang (leisure) dan sukan yang sesuai
 • merekabentuk dan membuat alat-alat ortotik/splint untuk membantu kefungsian pesakit
 • merekabentuk dan membuat pakaian tekanan (pressure garment) untuk pengendalian parut/keloid, edema dan lain-lain
 • memberikan laporan tentang penilaian, perancangan rawatan dan kemajuan pesakit kepada pegawai perubatan dan pihak yang berkenaan
 • mengendalikan pusat harian untuk pesakit-pesakit yang mengalami masalah fiizikal dan psikososial termasuk pemantauan dan pengekalan kefungsian mereka
 • mengendalikan kumpulan sokongan (support group) untuk pesakit-pesakit saling berkongsi masalah mereka
 • bekerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam usaha meningkatkan kualiti hidup pesakit seperti SOCSO, Pembangunan Masyarakat dan sebagainya

PEPERIKSAAN PEGAWAI PEMULIHAN PERUBATAN (PENDENGARAN/PERTUTURAN/CARAKERJA/ANGGOTA) GRED U41

Untuk menjawat jawatan ini calon perlulah dahulu menduduki peperiksaan yang akan diadakan oleh pihak SPA Malaysia yang bertujuan untuk menguji kemahiran dan daya pemikiran calon mengaplikasikan maklumat melalui latihan, pengetahuan akademik dan pengalaman.

Antara matlamat utama peperiksaan ialah untuk menguji calon dari pelbagai jurusan berbeza dengan set soalan yang telah ditetapkan.

HALA TUJU SELEPAS LULUS PEPERIKSAAN

Calon yang lulus peperiksaan dan terpilih menghadiri temuduga boleh dikatakan selangkah lagi untuk menjawat jawatan ini.

Namun, halangan temuduga merupakan halangan akhir yang perlu di hadapi oleh calon lulus peperiksaan.

Antara matlamat utama temuduga jawatan kerajaan ialah ingin menyisih calon-calon yang layak dan tidak layak menjawat jawatan ini melalui sesi interview yang akan menguji calon.

Persoalan yang bakal diajukan bakal menguji calon berkomunikasi, lontaran idea, percakapan dan pelbagai lagi aspek penting temuduga.

DAPATKAN PANDUAN TEMUDUGA KERJA KERAJAAN

Panduan temuduga kerja kerajaan merupakan rujukan utama yang dikeluarkan oleh pihak kami untuk membantu calon temuduga kerajaan.

Panduan ini juga merupakan rujukan utama yang dikeluarkan khas untuk persediaan temuduga calon kerja kerjaan.

Panduan ini merupakan rekomendasi utama kami khas untuk membantu calon temuduga kerja kerajaan. Pihak kami cadangkan anda preview dahulu kandungan utama panduan tersebut dan terus membuat pembelian melalui link di bawah.

APA SEBENARNYA PANDUAN TEMUDUGA KERJA KERAJAAN

Untuk makluman, Panduan ini merupakan himpunan lengkap koleksi rujukan temuduga sektor awam dan swasta yang banyak membantu calon temuduga Kerja Kerajaan sebelum ini.

Kandungan panduan ini telah membantu ramai calon temuduga Pegawai Pemulihan Perubatan (Pendengaran/Pertuturan/Carakerja/Anggota) U41 lulus temuduga berdasarkan maklumbalas yang di terima.

Berikut antara kandungan utama Panduan Rahsia Bijak Temuduga.

[+] Persediaan Menghadapi Temuduga
[+] Soalan Lazim Killer Temuduga
[+] Checklist Temuduga
[+] Peta Minda Rujukan Pantas
[+] Pengalaman Temuduga Sektor Swasta
[+] Pengalaman Temuduga Sektor Awam

Untuk membeli dan mendapatkan panduan khas temuduga ini, anda boleh melanggan sebagai pembaca laman ini terlebih dahulu atau terus ke laman jualan di bawah.

Seperti biasa hebahan jualan juga akan dilakukan terus ke email calon-calon yang mendaftar dengan laman Panduan Temuduga.

Panduan Temuduga Pegawai Pemulihan Perubatan (Pendengaran/Pertuturan/Carakerja/Anggota) U41

Contoh Soalan Temuduga Pegawai Pemulihan Perubatan (Pendengaran/Pertuturan/Carakerja/Anggota) Gred U41

atau, daftar dan langgan sebagai pembaca untuk download ebook 15 Sebab Anda GAGAL Temuduga secara percuma

DAPATKAN PANDUAN TEMUDUGA SPA

Panduan Temuduga SPA
Panduan Temuduga SPA

Panduan dan rujukan utama Temuduga SPA. Dapatkan sekiranya anda memilih untuk LULUS.Tempah ➞

Comments on this entry are closed.

Perhatian Calon Pegawai Hal Ehwal Islam S29 & S41
Tempah Panduan Peperiksaan Pegawai Hal Ehwal Islam Sekarang
Daftar Percuma Di Bawah. Anda Akan Di Bawa Ke Laman Tempahan & Kami Akan Email Link Tempahan Terus Ke Inbox Anda
Daftarkan Saya